Klikkaa tästä kirjoittaaksesi tekstiä

Kauneussalonki

Zarah:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteHenkilötietolainsäädännön
mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

1. RekisterinpitäjäKauneussalonki
ZarahY-tunnus: 2497657-7Mastontie 6, 33470
YlöjärviPuhelin: 0406700809

2. Rekisteriasioita
hoitava henkilöSara LähteenmäkiKauneussalonki
Zarah, Mastontie 6, 33470 Ylöjärvipuh. 0406700809

3. Rekisterin nimiKauneussalonki
Zarahin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen
käyttötarkoitusAjanvarauksen yhteydessä
kerättyjä tietoja käytetään; ajanvarausta koskevissa asioissa, kuten
ajanvarauksen ajankohtaan pitää siirtää tai ajanvarauksen tehnyttä henkilö
pitää saada tavoitetuksi esim. jos toimenpidettä ei pystytätkään tekemään siinä
hetkellä, sekä peruuttamattomien aikojen laskuttamisessa. Kestopigmentointilomakkeiden
kerättyä tietoa käytetään mm. kun tarkistetaan voidaanko asiakkaalle kyseistä
toimenpidettä tehdä.5. Rekisterin
tietosisältöRekisterissä
voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:etu- ja sukunimiyhteystiedot
(postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)terveydentilaa
koskevia asioita6. Säännönmukaiset
tietolähteetRekisteröityä
koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakas-ja
varaustietoihin.7. Tietojen
luovuttaminen ja siirtäminenTietoja ei
luovuteta. Kestopigmentointien asiakastietolomakkeet myös säilytetään
hoitolassa, eikä niitä luovuteta.8. Rekisterin
suojausSähköisesti
käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin
tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on
asiattomilta pääsy estetty.Asiakas- ja
varaustiedot pysyvät Slotti ajanvarauspalvelussa 24 kuukautta, jolloin
palvelusta vanhentuneet poistuvat sieltä.

9. Tarkastus-,
kielto- ja korjausoikeusRekisteröidyllä on
henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin
tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.
Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteyttä meihin. Pyynnön
tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on
oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminenKauneussalonki
Zarah kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa
tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat
perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.